09.07.2024 - 20.07.2024 zastupuje Dr. Stanko, Poliklinika Pezinok

predpísať lieky alebo antikoncepciu volajte do 05.07.2024

 

Ponúkame Vám:

 • Preventívne gynekologické vyšetrenie
  palpačné gynekologické vyšetrenie
  kolposkopia  - zobrazenie vaginálnej časti krčka maternice
  odber steru z krčka maternice na onkocytologické  vyšetrenie
  ultrazvukové vyšetrenie malej panvy
  palpačné vyšetrenie prsníkov
 • Vyšetrenie akútnych stavov
 • Ultrazvuková diagnostika v gynekológii
 • Starostlivosť o klientku pri užívaní hormonálnej antikoncepcie
 • Rady pri poruchách plodnosti
 • Starostlivosť o neplodné páry – spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie
 • Starostlivosť v období klimaktéria, liečba klimakterických ťažkostí
 • Diagnostikovanie tehotnosti
 • Prenatálne poradne / starostlivosť o fyziologickú a rizikovú tehotnosť /
 • Prenatálna UZV diagnostika  
  UZV vyšetrenie v I. trimestri - vyšetrenie NT – šijové prejasnenie
                                                          NB – prítomnosť nosovej kostičky
  UZV vyšetrenie v II. trimestri - morfologické vyšetrenie plodu
  UZV vyšetrenie v III. trimestri - vyšetrenie veľkosti plodu, krvného toku
                                             v pupočníku resp. v cievach mozgu plodu
 • Kardiotokografické vyšetrenie – paralelné vyšetrenie frekvencie srdca plodu a sťahov maternicovej svaloviny
 • Starostlivosť v šestonedelí